Programy OSN a specializované agentury

 Pro příklad uvádím relativně hodně důležité, jelikož specializovaných agentur má OSN velkou spoustu. Stejně tak je to i s programy OSN.

 

Specializované agentury OSN
• Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
• Světová poštovní unie
• Světová organizace duševního vlastnictví
• Mezinárodní agentura pro atomovou energii

• Organizace pro zákaz chemických zbraní
 

Programy OSN
• Úřad pro drogy a kriminalitu
• Dětský fond OSN (UNICEF)
• Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva

• Institut OSN pro vzdělávání a výzkum

 

Ostatní

• Literatura

• Test

 

 

 

Specializované agentury OSN

 

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

Programy UNESCO se zaměřují na podporu kultury, míru a udržitelného lidského rozvoje. Má za cíl podporovat práva na kulturní sebeurčení, ochranu světového přírodního a kulturního dědictví, prosazování svobodného šíření informací po celém světě, podporu svobody tisku a posilování komunikačních kapacit rozvojových zemí.

 

Světová poštovní unie

Poštovní unie je hlavním globálním orgánem pro rozvoj poštovních služeb. Mezi základní úkoly ITU patří podpora celosvětové poštovní služby, zvyšování objemu poštovní přepravy pomocí moderních technologií a služeb a zvyšování kvality poštovních služeb.

 

Světová organizace duševního vlastnictví

Tato organizace má za úkol chránit autory duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví zahrnuje dvě hlavní odvětví: průmyslové vlastnictví (zejména patenty, ochranné obchodní známky, průmyslový design a označení původu) a autorská práva (zejména na literární, hudební, umělecká, fotografická a audiovizuální díla).

 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

Mezinárodní agentura pro atomovou energii svou činností podporuje mírové využití jaderné energie ve prospěch lidstva a dohlíží, aby nebyla využívána na vojenské účely. Další prací této organizace je kontrolovat bezpečnostní standarty u civilních jaderných programů.

 

Organizace pro zákaz chemických zbraní

Organizace pro zákaz chemických zbraní monitoruje dodržování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní a jejich ničení.

 

Programy OSN

 

Úřad pro drogy a kriminalitu

Dříve Úřad pro kontrolu drog a prevenci zločinnosti byl vytvořen s cílem posílit úlohu OSN v oblasti kontroly drog, prevence zločinnosti a terorismu. Úřad zahrnuje program pro kontrolu drog a program pro prevenci kriminality.
 

Dětský fond OSN (UNICEF)

Činnost UNICEF je založena na přesvědčení, že péče o děti a ochrana jejich práv je základním kamenem pokroku lidstva.
 

Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva

Na žádost Valného shromáždění a jiných rozhodujících orgánů připravuje zprávy a provádí šetření. Při ochraně a podpoře lidských práv spolupracuje s vládami a mezinárodními, regionálními a nevládními organizacemi.

 

Institut OSN pro vzdělávání a výzkum

Po vstupu do EU může naše republika čerpat finance z tzv. strukturálních fondů (jsou celkem čtyři, viz seznam níže), díky nimž se mají setřít rozdíly v podmínkách pro rozvoj mezi různými členskými státy a regiony.
 

Literatura

http://www.osn.cz

Test

1) Specializovanou agenturou není:

a) Mezinárodní agentura pro atomovou energii

b) Světová poštovní unie

c) Institut OSN pro vzdělávání a výzkum

d) Světová organizace duševního vlastnictví

 

2) Jaký program se skrývá pod zkratkou UNICEF?

a) Dětský fond OSN

b) Fond pro ohrožené děti

c) Fond OSN pro ohrožené děti

d) v ČR se pro tento program nedefinoval název a používá se pouze tato zkratka

 

3) Mezí průmyslové vlastnictví nepatří:

a) patenty

b) hudební autorská práva

c) ochranné obchodní známky

d) odpověď b není správná

 

4) Jsou snahy Organizace pro zákaz chemických zbraní vždy účinné?

a) ano, vždy

b) v některých bezvýznamných případech jsou neúčinné

c) žádná snaha této organizace nebyla korunována aspoň částečným způsobem

d) tato organizace nemá moc řešit problémy s chemickými zbraněmi, pouze na ně může upozorňovat

 

5) Jaký je přínos Světové poštovní unie pro občany České republiky a dalších zemí?

a) snaha sloučit v EU působící přepravní firmy v jednu daleko silnější, která bude poskytovat kvalitnější služby

b) snaha zvyšovat množství zásilek s minimální ztrátou kvality služeb

c) snaha zvyšovat kvalitu služeb a snižovat množství přepravovaných zásilek

d) snaha podporovat celosvětově poštovní služby

 

Dalibor Kokeš