OSN v České republice

 Na této stránce najdete informace o působení Organizace spojených národů v České republice. Dočtete se tu o základních institucích spadajících pod tuto organizaci u nás, kdy byly zřízené a také co mají za úkol.

 

 Informační centrum OSN (UNIC) působí v Praze od roku 1947. Je součástí sítě informačních center ve více než 70 zemích světa. Základním úkolem je poskytování informací o činnosti celého systému OSN. Provozuje internetovou stránku OSN v češtině, vydává měsíčník OSN v ČR, pořádá vzdělávací semináře, tiskové konference, informační kampaně, výstavy. Poskytuje informační servis newyorskému ústředí OSN i ostatním organizacím systému OSN.

Plní zároveň úlohu oficiálního zastoupení OSN v České republice. Vedoucí kanceláře je zástupcem generálního tajemníka v České republice. UNIC udržuje pravidelný kontakt se státními orgány, přirozeným partnerem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Poskytuje také servis a podporu představitelům OSN přijíždějících oficiálně do České republiky.

Další institucí je Komisariát OSN pro uprchlíky (UNHRC). Úkolem UNHCR je pomáhat uprchlíkům, včetně lidí přesídlených uvnitř svého státu a osob bez státní příslušnosti. Pražská pobočka byla otevřena v roce 1992 s cílem pomoci vybudovat systém ochrany uprchlíků v ČR. V současné době poskytuje asi 150 kanceláří UNHCR po celém světě pomoc bezmála 20 milionům osob.

Neméně důležitým zařízením je Světová zdravotnická organizace (WHO). Pražská kancelář koordinuje od r. 1991 programy této organizace v ČR. Hlavním cílem práce WHO je zlepšování zdraví populace. Poskytuje celosvětové poradenství v oblasti zdraví, pomáhá realizovat národní programy na ochranu zdraví a rozvíjí a šíří zdravotnické technologie, informace a normy.

Český výbor pro UNICEF neboli Dětský fond OSN je zřízen v Praze od roku 1991. Je jedním ze 37 národních výborů pro UNICEF, zřízených ve vyspělých průmyslových zemích, které se zabývají získáváním finančních prostředků pro činnost UNICEF na pomoc dětem celého světa a vyvíjí osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti péče o děti.

Bližší informace naleznete na adrese www.osn.cz, kde si lze také zřídit bezplatné zasílání informací elektronickou poštou. Tato služba se nazývá UN INFO online a myslím si, že je to velmi zajímavé pro všechny, kteří se aspoň trochu zajímají o dění ve světě. Je tam možné zaškrtnout si pouze „balíček zpráv“ z oboru, co nás nejvíce zajímá,
 

Literatura

Fakta a čísla OSN: základní údaje o Organizaci spojených národů

http://www.osn.cz

Test

1) V jakém roce bylo v České republice zřízeno Informační centrum OSN?

a) 1931

b) 1947

c) 1954

d) 1967

 

2) Zkratka UNIC vyjadřuje:

a) Dětský fond OSN

b) Komisariát OSN pro uprchlíky

c) Informační centrum OSN

d) službu, kterou si lze na internetových stránkách bezplatně zřídit

 

3) Dětský fond OSN byl u nás zřízen v roce:

a) 1981

b) 1991

c) 2001

d) 2004

 

4) Organizace WHO má za cíl:

a) poskytování informací o síti OSN, provozování internetové stránky

b) zlepšování zdraví populace

c) pomáhání uprchlíkům

d) získávání financí na pomoc dětem

 

5) Dětský fond je jedním z …….. národních výborů pro UNICEF.

a) 20

b) 27

c) 30

d) 37

 

Lucka Jarolímová