Kde v současnosti spatřujeme práci OSN? Na čem pracuje?

Můj referát se týká OSN a konkrétně toho na čem v současnosti pozorujeme práci OSN. Pomocí internetu jsem si vyhledala některé tyto práce, ale toto zdaleka nejsou všechny, OSN se věnuje ještě spoustě dalších problémů.

 

• Ochrana dětí ve válce
• Ochrana zaměstnanců OSN a humanitárních pracovníků

Uprchlíci ve vlastní zemi
• Palestinští uprchlíci
• Osm priorit

• Literatura

• Test

 

Ochrana dětí ve válce

Rada bezpečnosti se snaží o zesílení úsilí o ukončení zneužívání dětí jako vojáků. Přes 300 000 osob mladších 18 let je ve více než třiceti zemích světa bezohledně využíváno k roli vojáků. Patří k nim dívky i chlapci, některým je teprve sedm nebo osm let. V minulém desetiletí zemřely ve válkách a občanských konfliktech přes dva miliony dětí, dalších šest milionů bylo zmrzačeno. Mnoho z nich v důsledku války osiřelo nebo bylo odděleno od svých rodičů a boj o přežití v nich zanechal hluboká traumata. Součástí mandátu mírových operací je nyní i zajištění ochrany dětí.V současnosti se odborníci na ochranu dětí účastní některých mírových misí, jako například v Sierra Leone, Demokratické republice Kongo a v Pobřeží slonoviny. Zvláštní představitel generálního tajemníka pro otázky dětí Olara Otunnu od roku 1997 usiluje o zvýšení mezinárodní informovanosti o dopadu válek na děti a snaží se získat podporu vlád a občanské společnosti na posílení ochrany dětí.

 

Ochrana zaměstnanců OSN a humanitárních pracovníků

V posledních letech dramaticky vzrostl počet útoků na humanitární pracovníky. Při útocích jich bylo mnoho zabito, drženo jako rukojmí nebo vězněno. Násilné útoky proti zaměstnancům OSN zahrnovaly i ozbrojenou loupež, přepadení a znásilnění. Úmluvou o bezpečnosti pracovníků OSN a přidružených organizací z roku 1994 se vlády zemí, v nichž pracovníci OSN působí, zavazují chránit je a podniknout preventivní opatření proti jejich zabíjení a únosům.

 

Uprchlíci ve vlastní zemi

Osoby vysídlené ve vlastní zemi jsou lidé, kteří byli nuceni utéci ze svých domovů, aby unikli před válkou, násilím, poručováním lidských práv nebo před přírodními či lidmi zaviněnými katastrofami a kteří při tom nepřekročili mezinárodní hranice. Hlavní příčinou vysídlení lidí po celém světě jsou občanské války. Odhaduje se, že dnes žije ve světě 20 až 25 milionů osob vysídlených ve vlastní zemi. Primární odpovědnost za tyto utečence nese vláda příslušného státu. Jsou však případy, kdy vláda nemůže nebo nechce tuto odpovědnost nést. Vláda, která má naprostou kontrolu nad jejich osudem, je může vnímat jako nepřátele. Žádné mezinárodní úmluvy se vysídlenců ve vlastní zemi přímo netýkají a až donedávna dárci váhali s poskytováním pomoci kvůli obavě ze zasahování do vnitřních záležitostí státu. Potřeby vysídlenců jsou přitom velice podobné potřebám uprchlíků. Obě skupiny vyžadují zajištění bezprostřední ochrany a dlouhodobé řešení své situace, jako je například návrat nebo přesídlení. Při pomoci uprchlíkům ve vlastní zemi je efektivní koordinace zvlášť důležitá, neboť neexistuje žádná mezinárodní organizace, která by se specializovala výhradně na tuto oblast humanitární činnosti. Její provádění proto společně zajišťují Mezinárodní výbor Červeného kříže, UNHCR, OCHA, zástupce generálního tajemníka pro vysídlence a Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

 

Palestinští uprchlíci

Organizace OSN zajišťuje od roku 1950 vzděláni, zdravotní péči, humanitární pomoc a sociální zabezpečení palestinským uprchlíkům. UNRWA zahájil svou činnost zajištěním humanitární pomoci pro 750 000 palestinských uprchlíků, kteří v důsledku arabsko-izraelského konfliktu v roce 1948 přišli o své domovy a živobytí. UNRWA působí nejvýznamněji v oblasti vzdělávání, na které připadá polovina jejího rozpočtu a dvě třetiny zaměstnanců. Vzdělávání probíhá v 656 základních a přípravných školách, které ve školním roce 2002/2003 navštěvovalo skoro 500 000 žáků.

 

Osm priorit

Všech 191 členských států se na summitu ukončeném dne 23. prosince 2000 dohodlo, ve svém usnesení, na těchto osmi prioritách - dosáhnout do roku 2015:

 

 

Literatura

http://www.osn.cz

Test

1) Který z těchto bodů nepatří mezi osm priorit, na kterých se dne 23.prosince 2000 dohodlo všech 191 členských států?

a) snížení počtu chudých a hladovějících na polovinu

b) snížení úmrtnosti rodiček o 3/4

c) zlepšit stav ovzduší

d) odstranění nerovnosti žen a mužů ve všech úrovních vzdělání

 

2) Jak se jmenuje zvláštní představitel generálního tajemníka pro otázky dětí?

a) Omar Antala

b) Olar Otunna

c) Otto King

d) Alex Kobel

 

3) Kdo nese zodpovědnost za uprchlíky ve vlastní zemi?

a) nikdo

b) oni sami za sebe nesou zodpovědnost

c) vláda příslušného státu

d) zvláštní členové OSN

 

4) V důsledku čeho přišlo 750 000 palestinských uprchlíků o své domovy a živobytí?

a) arabsko-izraelský konflikt

b) arabsko-pákistánský konflikt

c) íránsko-izraelský konflikt

d) íránsko-pákistánský konflikt

 

5) Která organizace se nepodílí na zajištění humanitární činnosti pro uprchlíky ve vlastní zemi?

a) Mezinárodní výbor Červeného kříže

b) Speciální zástupci EU

c) UNHCR

d) OCHA

 

Alena Jarolímová