SHRNUTÍ: Jaké jsou klady a zápory OSN?

 

Zásady, ze kterých činnost OSN vychází

Klady

 

Všechny členské státy jsou suverénní a rovnoprávné.

Zavazují se řešit mezinárodní spory mírovými prostředky bez ohrožování mezinárodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti.

Je zakázáno vyhrožování silou a používání síly proti jiným členským státům.

 

Zájem na sjednocení států

Klady

Zápory

Vzájemná výpomoc států

Státy ztrácejí část své suverenity

Lepší komunikace mezi státy

Dochází k ničení kultury jednotlivých národů v rámci stejných pravidel a podmínek všech členských států

Pohodlnější obchodování, cestování

 

Nejsou problémy…

 

Řešení sporů

Klady

Zápory

Pomáhá státům s politickými a hospodářskými problémy

Nabádání k mírovému řešení situací, i když to sami nedodržují

Mírové řešení v každé situaci, která by mohla znamenat válku (Rada bezpečnosti)

 

Snaží se zabránit například výrobě a používání chemických bomb

 

Další snahy OSN

Klady

 

Snaha vzdělávat

Pomáhat lidem vylepšit jejich životní podmínky pomocí různých programů a institucí

 

Instituce a programy

Klady

 

Zabývají se pomocí dětem z chudých zemí a těm, kteří pomoc potřebují z jiných důvodů, ochranou dětí, jejich životního prostředí a dodržováním jejich práv. (UNICEF)

Chtějí vzdělání pro všechny; podpora průzkumu v oblasti životního prostředí prostřednictvím mezinárodních vědeckých programů (UNESCO)

Snaha kontrolovat obchod s drogami v co největší míře (UNDCP)

Snaha o zrovnoprávnění žen (INSTRAW)

 

Literatura

http://www.osn.cz/osn-cr/cinnost
http://www.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organy-osn/?i=97
http://www.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organy-osn/?i=98
http://www.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organy-osn/?i=104
http://www.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organy-osn/?i=113
http://www.osn.cz/lidska-prava/
http://www.osn.cz/humanitarni-otazky/

Test

1) Co je úkolem Rady bezpečnosti?

a) ekonomika států

b) podíl na vládě států

c) mírové řešení sporů mezi státy

d) získávat nové členy OSn

 

2) Co nepatří mezi klady OSN?

a) snaha vzdělávat

b) nedodržování mírového řešení problémů

c) vzájemná výpomoc členských států

d) snaha o zrovnoprávnění žen

 

3) Který orgán kontroluje obchod s drogami?

a) UNICEF

b) UNESCO

c) UNDCP

d) INSTRAW

 

4) Pomocní různých projektů a institucí se OSN snaží:

a) zbohatnout

b) vylepšit lidem životní podmínky

c) zviditelnit se

d) snížit práva občanů

 

5) Co nepatří mezi klady zásad, ze kterých činnost OSN vychází?

a) všechny členské státy jsou suverénní

b) všechny členské státy jsou rovnoprávné

c) chtějí řešit spory mírovou cestou

d) nechtějí řešit spory mírovou cestou

 

Iva Tryhubová