NATO v České republice

Česká republika měla problémy se vstupem do NATO kvůli tomu, že byla členem tzv. Varšavské smlouvy. Než došlo ke schválení vstupu naší republiky právě do NATO, předcházelo tomu mnoho událostí, dialogů, příprav a návštěv… Proto byla vytvořena tato stránka, aby ti ve zkratce ukázala, co všechno se muselo stát, abychom se stali členy NATO.

 

• Rok 1989-1990
• Rok 1991-1992
• Rok 1993-1995
• Rok 1996-1997

• Literatura

• Test

 

 

Rok 1989-1990

Jednání mezi NATO a Českou republikou (tehdy ještě Československou) začalo až v devadesátých letech dvacátého století. Předtím totiž Československo patřilo mezi státy Varšavské smlouvy, která zrovna neměla stejné zájmy, jako Severoatlantická aliance.

V prosinci roku 1989 na zasedání Rady ministrů NATO byly analyzovány změny na území střední Evropy, což byl první podnět k tomu, aby byly utvořeny nové vztahy mezi ještě existující Varšavskou smlouvou a NATO. V lednu a únoru roku 1990 vznikly první dvoustranné kontakty mezi zeměmi, jejichž vojenské styky byly dříve nemožné. Tímto se odstartovalo jednání mezi NATO a bývalými komunistickými státy.

3. března 1990 navštívil český ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier centrálu NATO a navázal kontakt s generálním tajemníkem NATO Manfredem Wörnerem. Na celé věci se podílel i prezident ČSFR Václav Havel, který na zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku navrhuje nové evropské bezpečnostní uspořádání. 19 – 21 listopadu tohoto roku se konala důležitá schůzka v Paříži, kde zástupci 16 členských států NATO a 6 členských států Varšavské smlouvy podepsali smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Bylo také vydáno prohlášení o tom, že tyto aliance již nejsou považovány za protivníky, čímž se ukončila studená válka. 28. listopadu 1990 byl ČSFR udělen statut přidruženého delegáta.
 

Rok 1991-1992

25. února 1991 byla rozpuštěna Varšavská smlouva a 1. března 1991 byly dohodnuty oficiální kontakty mezi ČSFR a NATO -> návštěvy civilních a vojenských delegací na obou stranách. 21. března tohoto roku navštívil prezident ČSFR Václav Havel jako první hlava postkomunistického státu sídlo NATO. V tomto roce také bylo nabídnuto ČSFR, Maďarsku a Polsku Severoatlantickým shromážděním (NAA) účast na činnosti jako asociovaným členům. 6. října 1991 ministři zahraničních věci těchto tří zemí vydali společné prohlášení, že tyto země chtějí být zapojeny do činnosti NATO. 7. listopadu byla na zasedání rady NATO v Římě vytvořena Rada pro spolupráci (NACC) umožňující širší dialog mezi NATO a státy střední a východní Evropy.

V dubnu roku 1992 se konalo první vojenské setkání výboru NATO s ministry obrany a náčelníky generálních štábů střední a východní Evropy.
 

Rok 1993 – 1995

1. ledna 1993 byla Česká republika přijata za člena Severoatlantické rady pro spolupráci (NACC). 2. prosince stejného roku se ministři zahraničních věcí členských zemí NATO dohodli, že budou podporovat program „Partnerství pro mír“ , který urychlí vstup České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska do NATO.

Na vrcholné schůzce NATO, která se konala v Bruselu 10. – 11. ledna 1994, byl definitivně schválen projekt „Partnerství pro mír“. Hned den poté proběhla návštěva Billa Clintona, který jednal s českou reprezentací a zástupci dalších 3 států o integraci „Partnerství pro mír“ do NATO. 10. března podepsal předseda české vlády Václav Klaus dokument o připojení ČR k projektu „Partnerství pro mír“. Oficiální činnost byla zahájena až 28. dubna. Ve dnech 12. – 16. září proběhlo společné cvičení NATO s armádami v Partnerství pro mír „Most spolupráce 94“ v Polsku u Poznaně. 4. listopadu ČR uzavřela individuální program Partnerství pro mír s NATO., které bylo 25. listopadu odsouhlaseno velitelstvím NATO.

Ve dnech 18. – 20. září 1995 proběhla návštěva ministra obrany USA Williama Perryho, který prohlásil, že ČR udělal největší kroky k tomu, aby byla začleněna do NATO.
 

Rok 1996-1997

V roce 1996 Rusko prohlásilo, že bude akceptovat přijetí středoevropských zemí do NATO, pokud by Aliance těchto zemí nerozšířila své vojenské struktury. 14. března ČR jako první ze zemí, které se ucházely o začlenění do NATO, předala dokumenty k zahájení intenzivního dialogu, který měl předcházet rozhodování o tom, kdy a s kým budou zahájeny rozhovory o přijetí. Také bylo oznámeno, že na území případných nových členů nebudou umístěny jaderné zbraně.

V roce 1997 ČR jako první ze všech kandidátů připojení k NATO úspěšně prošla prvním kolem vyhodnocování své připravenosti. 2. května prohlásil Václav Klaus, že ČR přijme členství v plném rozsahu, nebude žádat žádné výjimky a klást žádné požadavky. 8. července NATO na summitu v Madridu rozhodlo, že nabídne členství ČR, Maďarsku a Polsku, což znamenalo, že ČR okamžitě zahájila vstupní rozhovory. 16. prosince ministři zahraničních věcí Aliance podepsali Protokoly o vstupu těchto tří zemí do NATO.
 

Rok 1998-2002

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR schválila 15. dubna 1998 přistoupení ČR do NATO a 30. dubna bylo přistoupení schváleno Senátem parlamentu ČR.

29. ledna 1999 ČR obdržela dopis od generálního tajemníka NATO Javiera Solany, čímž byla oficiálně pozvána k přistoupení k Severoatlantické alianci. 26. února podepsal prezident Václav Havel listiny o přistoupení ČR k Severoatlantské alianci a 12. března roku 1999 se ČR stala oficiálním členem NATO. Od této doby je ČR zapojena do všech akcí NATO, a v roce 2002 dokonce hostila summit NATO.
 

Literatura

http://www.nato.cz

http://www.natoaktual.cz/na_cr.asp
http://www.protinato.s.cz/NATO/ceska/splneno.htm

Test

1) Kdy byla rozpuštěna Varšavská smlouva?

a) 1. 3. 1991

b) 21. 3. 1991

c) 25. 2. 1991

d) 6. 10. 1991

 

2) Roku 1989 na zasedání Rady ministrů NATO byly analyzovány změny na území:

a) střední Evropy

b) východní Evropy

c) celé Evropy

d) v Asii

 

3) Poslanecká sněmovna parlamentu ČR roku 1998 přistoupení ČR do NATO:

a) odmítla

b) odložila

c) schválila

d) žádné rozhodnutí neudělala

 

4) Ministr obrany USA, který ČR navštívil 18. – 20. září 1995 se jmenoval:

a) Václav Klaus

b) Javier Solana

c) William Perry

d) v textu není uvedeno

 

5) Patří ČR k zemím, které již hostily summit NATO?

a) ne

b) ano

c) v textu není odpověď

d) ještě ne, ale je to v jednání

 

Káťa Račoková