SHRNUTÍ: Jaké jsou klady a zápory NATO?

 

Klady
• NATO-organizace s rytířskými zájmy
• Musíme si pomáhat

 

Zápory
• Přílišná utopie?
• Svět přece není plný poctivců
• Sečteno a podtrženo
 

Ostatní

• Literatura

• Test

 

 

Klady

 

NATO-organizace s rytířskými zájmy

Klady Severoatlantické aliance by měly být všem jasné, vždyť jsou vlastně zároveň hlavním cílem a také záměrem NATO. To je především ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN. Jinými slovy se snaží o utvoření míru a demokracie pokud možno v celém světě. Domnívám se, že na těchto cílech by jen málokdo shledal něco špatného.

 

Musíme si pomáhat

Členské státy spolupracují nejen v oblasti vojenství, ale i v politice, hospodářství a jiných nevojenských oblastech. NATO je přeci jen především vojenská organizace a v tomto rámci se zde objevuje vzájemná spolupráce na výcvikových programech. V případě ohrožení nemusejí členské státy spoléhat jen na vlastní vojenské síly, ale jsou pod ochranou ostatních členských států.

 

Zápory

 

Přílišná utopie?

Cílem, který se dá považovat za klad, je odzbrojování. Idea zní docela lákavě, když se lidé nebudou mít čím zabíjet, tak se třeba i přestanou neustále vyvražďovat. Problém je v tom, že k této myšlence by museli přistoupit všichni, celý svět, protože jinak by to tak trochu ztrácelo svou podstatu. Já osobně pochybuji, že by se tohle někdy podařilo, nikdo se přeci jen tak nebude vzdávat trumfu v rukávu v podobě nějaké té mezikontinentální balistické rakety…

 

Svět přece není plný poctivců

I když přejdeme tyto více méně utopické plány(viz. předchozí odstavec), objevuje se tu ještě jeden zádrhel – zneužitelnost. NATO je velká a mocná organizace, takže když se objeví nějaký zkušený tahač za nitky, můžou nastat problémy. Vždy se někde najde škvíra pro lidi, kteří se ze všeho snaží „vytlouct“ to nejlepší pro sebe, ať to stojí, co to stojí. Vezměme si třeba Irák, Bush sice začal tento podnik bez Severoatlantické aliance, avšak NATO nakonec do Iráku muselo taky a teď tam má programy na výcvik iráckého vojenského personálu a na koordinaci národních příspěvků v podobě vojenského vybavení (mise NTIM a NTM 1, která na tu předešlou navazuje a stále probíhá). Bush má, co chtěl, Irák dobyl, ale od té doby zemřelo již mnoho vojáků, kteří pocházeli ze zemí Severoatlantické aliance.

 

Sečteno a podtrženo

Když na závěr všechno shrnu, můžeme být rádi, že NATO vzniklo, protože nás chrání a podporuje. Bez něj by se potyčky vzniklé od jeho založení možná rozrostly ve války a proběhlé války by měly ještě horší následky. Jen musíme doufat, že se neobjeví šikovný manipulátor bažící po moci, ale to by se v naší vyspělé společnosti snad stát nemělo…

 

Literatura

http://www.nato.cz/nato.html

http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.asp?=na_zpravy/mise_main.htm

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=133
http://cs.wikipedia.org/wiki/NATO

Test

1) Co je hlavním cílem NATO?

a) Ochrana svobody a bezpečnosti všech členských států

b) Politická a hospodářská integrace členských států

c) Vzájemná finanční výpomoc členských států

d) Vzájemná spolupráce na vzdělávacích a výzkumných programech

 

2) Kým byla organizována expanze do Iráku?

a) Severoatlantickou aliancí

b) Američany

c) Američany s podporou Britů a Němců

d) Organizací NATO

 

3) Co udělají ostatní státy, když je jeden členský stát napaden?

a) Představitelé států veřejně vyjádří svou lítost nad osudem napadené země

b) Pomohou při obraně napadeného státu a útočníka poté pro výstrahu na pár let obsadí

c) Pomohou při obraně napadeného státu

d) Nebudou dělat nic, jelikož k této situaci se Severoatlantický pakt nevztahuje

 

4) V souladu s jakými dokumenty (především) NATO funguje?

a) Se všeobecnou deklarací lidských práv

b) S jednotným evropským aktem

c) S Maastrichtskou smlouvou o Evropské unii

d) S chartou OSN

 

5) Jak se jmenuje mise probíhající v Iráku?

a) Deny Flight

b) SFOR

c) NTM 1

d) ISAF

 

Marie Koutová