Které důvody vedly ke vzniku NATO?

Ke vzniku Severoatlatické aliance vedlo moho důvodů. Například to, že hned po druhé světové válce začal Sovětský svaz dělat problémy. Nerespektoval poválečné dohody a rozšiřoval své ozbrojené síly. Mezinárodní dohody z konce války jako by přestaly existovat.

 

NATO, celým názvem „North Atlantic Treaty Organisation“ (pro nás v češtině Severoatlantická aliance).

Po skončení druhé světové války se pro Spojené státy americké a západoevropské státy staly problémem výbojné politické způsoby Sovětského svazu. Na základě poválečných dohod západní země demobilizovaly a také snižovaly své vojenské stavy. Ale vůdcové Sovětského svazu k tomuto kroku nesměřovali. Jejich cílem bylo naopak zachování a i rozšíření množství ozbrojených sil. Také oficiální cíle Komunistické strany SSSR napovídaly, že mezinárodní dohody z konce války nebudou garancí zachování nezávislosti demokratických států v případě zahraniční agrese nebo vnitřního převratu.

V mnoha evropských i jiných zemích došlo k potlačení základních lidských i občanských práv a svobod. Především léta 1947 až 1949 byla plná kritických politických událostí. Jednalo se např. o ohrožení suverenity Norska, Turecka a Řecka, dále o převrat v únoru 1948 v Československé republice nebo o blokádu Berlína v témže roce.

V důsledku všeho tohoto dění Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko a Spojené království uzavřeli v roce 1948 tzv. Bruselskou dohodu, která se týkala společné obrany v případě ideologických a vojenských hrozeb vůči nim.

Pokračováním rozšíření společného obranného systému bylo jednání se Spojenými státy americkými a Kanadou o vytvoření jednotné Severoatlantické aliance, založené na vzájemných bezpečnostních závazcích mezi Evropou a Severní Amerikou.

 

Literatura

http://www.nato.cz/nato.html
http://www.natoaktual.cz/na_historie.asp?y=na_summit/historienato.htm
http://nato.cs.gabsmad.info/
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2409

Test

1) Kolik zemí uzavřelo Bruselskou dohodu?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

 

2) Ve kterém roce byla Bruselská dohoda podepsána?

a) 1947

b) 1948

c) 1949

d) 1951

 

3) Čeho se týkala Bruselská dohoda?

a) společná obrana v ohrožení

b) útok na Německo

c) řízení společného centra pro vojenské akce v Evropě

d) mír mezi všemi evropskými zeměmi

 

4) Proč vzniklo NATO?

a) Sovětský svaz se nechtěl odzbrojit

b) Rusové útočili na Německo

c) Češi chtěli ovládnout Francii

d) Amerika útočila na Japonsko

 

5) NATO v češtině?

a) Evropská aliance

b) Severoatlantická aliance

c) Americká aliance

d) Asijská aliance

 

Simona Scholzová