Jaké jsou cíle NATO?

Hlavním posláním NATO je stručně řečeno ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů, a to jak politickými, tak i vojenskými prostředky ( avšak v souladu se zásadami Charty OSN).

 

• Politické cíle a základní úkoly Aliance
• Základní úkoly Aliance potřebné k dosažení svého cíle

• Literatura

• Test

 

 

Politické cíle a základní úkoly Aliance

Severoatlantická Aliance je ztělesněna spoluprací mezi jejími evropskými členy a Spojenými státy americkými a Kanadou. Hlavním důvodem přátelství mezi evropskými a severoamerickými členy Aliance je plnění politických cílů, podložených vojenskou spoluprací a spoluprací při tvorbě obranného systému, stejně jako spoluprací a konzultacemi na poli ekonomickém, vědeckém, životního prostředí či na dalších relevantních úkolech. V dobách studené války se NATO soustředilo především na zlepšování a udržování společné obrany a na překonání sporných bodů rozdělujících Evropu. Dnes se zaměřuje na vytváření stability v Evropě na základě společného řízení a zajišťování míru.

NATO je organizace, která má za hlavní úkol politickou a vojenskou spolupráci všech jejích členů. Jak je řečeno v úvodním ustanovení Severoatlantické smlouvy, všichni členové Aliance jsou povinni chránit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu.

Článek 4 Severoatlantické smlouvy poskytuje možnost konzultace v rámci Aliance vždy, když podle názoru kteréhokoli ze členů bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany. Členové NATO jsou zavázáni k vzájemné ochraně. To znamená, že ozbrojený útok proti jednomu ze členu Aliance v Evropě či v Severní Americe by měl být brán jako útok proti všem jejím členům.
 

Základní úkoly Aliance potřebné k dosažení svého cíle

 

Literatura

www.nato.cz/coje/natopol.html

www.army.cz

Test

1) NATO je realizováno spoluprací:

a) pouze států EU

b) států EU, Kanady a USA

c) pouze evropský členů NATO a Kazachstánem

d) evropských členů NATO, USA a Kanady

 

2) NATO chrání:

a) svobodu a bezpečnost všech jeho členů

b) obchod s pískem mezi Kazachstánem a Gruzií

c) celý svět

d) jen ty, co platí tzv. NATOdaň

 

3) Pokud by někdo bezdůvodně zaútočil na ČR, tak:

a) nám jsou ostatní členské státy povinny pomoct

b) nám pomůže pouze Kazachstán

c) to u nás určitě Bush hledá zbraně hromadného ničení

d) nechci na toto nebezpečí ani pomysliti

 

4) NATO se nesnaží o:

a) zachování strategické rovnováhy v Evropě

b) napomáhání koordinaci úsilí členských států na poli společných zájmů

c) vyhlazení svého největšího soupeře – EU – ze světa

d) omezení zastrašování nebo činění nátlaku na jakýkoliv evropský národ

 

5) Umožňuje NATO také spolupráci i v dalších nevojenských oblastech, např. na poli ekonomiky?

a) ano

b) samozřejmě, že ne!

c) opravdu nevím...

d) nepochopil jsem otázku

 

Míša Kroutilová