NATO

Které důvody vedly ke vzniku NATO?

Ke vzniku Severoatlatické aliance vedlo mnoho důvodů. Například to, že hned po druhé světové válce začal Sovětský svaz dělat problémy. Nerespektoval poválečné dohody a rozšiřoval své ozbrojené síly. Mezinárodní dohody z konce války jako by přestaly existovat.


Jaké jsou cíle NATO?

Hlavním posláním NATO je stručně řečeno ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů, a to jak politickými, tak i vojenskými prostředky ( avšak v souladu se zásadami Charty OSN).
 

Kdo je členem NATO? Jak se NATO rozšiřuje?
 

Jaká je struktura NATO?

NATO je seskupení nezávislých států, nikoli nadnárodní organizace. Rozhodnutí jsou přijímána za všeobecného souhlasu všech členských zemí. Severoatlantickou smlouvou ze dne 4.dubna 1949 byl ustaven oficiální orgán Aliance, Severoatlantická rada. Rada může podle smlouvy dále zakládat další podřízené instance podle potřeby. Skládá se z hlavních vojenských orgánů, hlavních politických orgánů a dalších.
 

Program partnerství pro mír

Partnerství pro mír (PfP – nebo z češtiny PPM) je program NATO, který si klade za cíl zintenzivnit politickou a vojenskou spolupráci v celé Evropě, snížit ohrožení míru a v neposlední řadě posílit spolupráci a důvěru mezi zúčastněnými státy.
 

NATO v České republice

Česká republika měla problémy se vstupem do NATO kvůli tomu, že byla členem tzv. Varšavské smlouvy. Než došlo ke schválení vstupu naší republiky právě do NATO, předcházelo tomu mnoho událostí, dialogů, příprav a návštěv… Proto byla vytvořena tato stránka, aby ti ve zkratce ukázala, co všechno se muselo stát, abychom se stali členy NATO.
 

SHRNUTÍ: Jaké jsou klady a zápory NATO?