Jaké jsou hlavní cíle EU

 Po druhé světové válce se lidé obávali nových konfliktů, které by mohly vést k ozbrojování států a následné válce. Začali proto přemýšlet, jak by se těmto situacím mohli vyvarovat. Šlo by to, ale jedině při vytvoření nové unie, která by spojila co nejvíce států v Evropě a tyto státy by mezi sebou vytvořily vzájemně výhodné dohody (např. o společném obchodu).

 

Tři pilíře evropské politiky
• Evropské společenství
• Společná zahraniční a bezpečnostní politika
• Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
 

Ostatní

• Literatura

• Test

 

 

Po roce 1945 bylo v prvé řadě zabezpečit lidem základní životní potřeby – hlavním motivem této doby bylo zabezpečit mír hlavně na evropském kontinentu a později - zbavit se nacismu jak v politice, tak v ekonomice. Byl zaveden tzv. společný trh (= ,,ucelený“ hospodářský systém), který měl zbavit vysokých cel v mezistátním obchodování. Dalším problémem byla také ,,hrozba“ rozšiřujícího se Sovětského svazu a větší šanci ubránit se mu měla západní Evropa, ale jen sjednocená.

Už od počátku založení měla Evropská unie dva nejdůležitější cíle: 1. Státy se v poválečném období měly vzájemně kontrolovat, hlavně svoji politiku a zajistit si, aby nedošlo k náhlému ozbrojení jednoho z evropských států, které by následně vedlo k nové válce. 2. Sjednotit Evropu tak, aby byl vytvořen dokonalý obchodní systém bez problémů (jako jsou cla, urovnat rozdílnou ekonomickou situaci…) na hranicích jednotlivých států.
 

Tři pilíře evropské politiky

V současné době jsou stanoveny Tři pilíře politiky Evropské unie:

 

1. Evropské společenství

Zabývá se (stručně řečeno) vytvořením jednotného vnitřního trhu – volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Podporuje rozvoj hospodářství, zlepšování obchodu a zlepšuje životní úroveň obyvatel. Trh je podpořen zavedením jednotné měny – eura.
Součástí tohoto pilíře jsou také:

 

2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Základem tohoto pilíře je Maastrichtská smlouva, která ustanovila, že státy posilují mezinárodní bezpečnost, zachovávají mír, upevňují demokracii, právní stát a lidská práva. Tento pilíř ,,spojuje“ vlády všech zemí, ale rozhodovací i výkonné pravomoci zůstávají stále v rukou samotných zemí.
(Hlavním orgánem je Evropská rada, zasedání Rady = summity EU.)

 

3. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

Zabývá se organizovanou i neorganizovanou kriminalitou, korupcí, obchodem s lidmi, drogami nebo zbraněmi…Tento pilíř je založen na spolupráci policejních, justičních a celních orgánů všech členských zemí a spolupracuje společně s agenturami Europol nebo Eurojust.

 

Literatura

http://www.finance.cz/home/eu/pilire/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://www.evropska-unie.cz/cz/

Test

1) Jaké byly dva hlavní cíle v počátcích EU?

a) znehodnocení všech peněz a následné ozbrojení států

b) vzájemná kontrola států, vytvořit dokonalý obchodní systém

c) podporovat rozšiřující se Sovětský svaz a hlavně se s ním spojit

d) vytvořit dokonalý obchodní systém s Ruskem a zabránit válce

 

2) Kolik pilířů má současná EU?

a) 1 pilíř

b) 2 pilíře

c) 3 pilíře

d) 4 pilíře

 

3) Do kterého pilíře spadá zavedení měny ,,euro“?

a) Evropské společenství

b) Společná zahraniční a bezpečnostní politika

c) Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

d) Ani do jednoho z nich

 

4) Co je základem 2. pilíře?

a) Evropská rada

b) Maastrichtská smlouva

c) společný trh

d) Evropský parlament

 

5) Se kterými orgány spolupracuje 3. pilíř?

a) s FBI

b) s Kriminálkou Maiami

c) s Europolem a Eurojustem

d) s Kriminálkou ČR

 

Káťa Vaňková