Kdo je členem EU? Jak se EU rozšiřuje?

 

• Členské státy Evropské unie
• Podmínky vstupu do EU
• Kodaňská kritéria

• Literatura

• Test

 

 

Členské státy Evropské unie

Evropská unie jak ji známe dnes takto nevypadala dříve. Na začátku této instituce bylo 6 zakládajících států. Poté se postupně (5 krát) rozrostla do pětadvaceti členských států, ke kterým jsem se přidali my jako Česká Republika 1. května 2004. Avšak Evropská unie je uskupení států evropského kontinentu a proto tento rok 2007 1. ledna se „Pětadvacítka“ rozrostla o další dva státy – Rumunsko a Bulharsko, o kterých se spekulovalo jako o případných kandidátech. V dnešní době teda Evropská unie zahrnuje tyto státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo (zakládající státy v roce 1958), Dánsko, Irsko, Spojené království (jsou členy od roku 1973), Řecko (v roce 1981), Portugalsko, Španělsko (v roce 1986), Finsko, Rakousko, Švédsko (v roce 1995), Estonsko, Česká republika, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Slovensko, Slovinsko, Polsko (největší počet přijatých států v roce 2004), Rumunsko a Bulharsko (v roce 2007). Celkem má Evropská unie 485 mil. Obyvatel, což ji řadí na třetí místo za Čínu a Indii.

 

Podmínky vstupu do EU

Ze začátku, pro vstup do EU neplatila žádná kritéria. Pouze podmínky v základních smlouvách. Zvrat nastal v roce 1993, kdy se ekonomická situace postkomunistických států střední a východní Evropy hodně odlišovala od západních států. Proto Evropská rada stanovila tyto podmínky: „K přistoupení dojde, jakmile bude daná země schopna převzít závazky vyplývající z členství a zároveň bude schopna splňovat hospodářské a politické podmínky.“ Tyto požadavky jsou známy tzv. Kodaňská kritéria.

 

Kodaňská kritéria

Literatura
http://www.evropska-unie.cz
http://www.euroskop.cz
 

Test

1)

a)

b)

c)

d)

 

2)

a)

b)

c)

d)

 

3)

a)

b)

c)

d)

 

4)

a)

b)

c)

d) 

 

5

a)

b)

c)

d)

 

Jan Bušek